505 227 996; 574 572 074 info@jastrzebiapark.pl

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA GOŚCI DOMKÓW LETNISKOWYCH JASTRZĘBIA PARK

W związku ze stosowaniem od 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tzw. rozporządzenie RODO informujemy, że:

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH GOŚCI OBIEKTU DOMKI LETNISKOWE JASTRZĘBIA PARK
Administratorem danych osobowych Gości jest CG Invest s.c. Marcin Curyło, Paweł Gut dz. 485, 84-104 Tupadły

2. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH GOŚCI OBIEKTU JASTRZĘBIA PARK

Celem, dla których Obiekt Domki Letniskowe JASTRZĘBIA PARK przetwarza dane osobowe jest zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług hotelarskich. Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych przez Obiekt jest:

 • dochodzenie ewentualnych roszczeń przez Obiekt w związku z poniesioną przez Obiekt szkodą wyrządzoną przez Gościa lub obrona przed roszczeniami Gościa w stosunku do Obiektu,
 • udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych,
 • zapewnienie najwyższej jakości usług dla Gości obiektu.

 

3. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa, pozyskanych przez Obiekt jest umowa o świadczenie usług hotelarskich.
 • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa przez monitoring jest ochrona jego żywotnych interesów oraz ochrona żywotnych interesów innych osób fizycznych, jak również usprawiedliwiony cel administratora.
 • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa dla zapewnienia najwyższej jakości usług dla Gości hotelowych jest usprawiedliwiony cel administratora.

4. PODMIOTY, KTÓRYM MOGĄ ZOSTAĆ PRZEKAZANE DANE OSOBOWE

Obiekt przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:

 1. Firmom świadczącym usługi wsparcia IT obiektu oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne,
 2. Firmom księgowym świadczącym usługi obsługi księgowej,
 3. Firmom (kancelariom) prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego.
 4. Bankowi w którym administrator posiada konto firmowe

5. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe:

 1. pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług hotelarskich będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych Obiektu lub Gościa, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później,
 2. pozyskane w związku z monitoringiem będą przetwarzane przez 7 dni od dnia utrwalenia, a następnie zostaną trwale usunięte.

6. WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru kontaktowego telefonu, oraz numeru rejestracyjnego pojazdu, w przypadku parkowania na terenie obiektu jest wymogiem zawarcia umowy o usługi hotelarskie. Brak podania danych osobowych uniemożliwi Obiektowi zawarcie umowy o usługi hotelarskie.

Właściciele
Domków Letniskowych Jastrzębia Park

OBIEKT MONITOROWANY

W oparciu o przepis art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danym osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [zwane: RODO] informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych pozyskanych z systemu monitoringu jest CG Invest s.c. Marcin Curyło, Paweł Gut z siedzibą w miejscowości Tupadły (kod pocztowy: 84-104) dz. 485;
 2. Monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym;
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych z monitoringu jest prawnie uzasadniony interes administratora – art. 6 ust. 1 lit f RODO;
 4. Monitoring obejmuje: teren parkingu, teren zielony przed domkami wraz z tarasami, plac zabaw, teren rekreacyjny,
 5. Zapisy z monitoringu będą przechowywane przez administratora przez 7 dni;
 6. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania;
 7. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Loading...